newsletter
Pl
De 
75. rocznica pierwszego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej


W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy.

Do doświadczeń tych nawiązywała później część polskiej opozycji demokratycznej, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Fundacji „Krzyżowa” – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i postanowili w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się zatem w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Jest ono zarazem impulsem dla wszystkich działań prowadzonych w codziennej pracy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która poczuwa się do obowiązku depozytariusza tej spuścizny.

Przypadająca w tym roku 75. rocznica pierwszego (22-25 maja 1942 r.), oraz drugiego (16-18 października 1942 r.), a niebawem także trzeciego (mającego miejsce 12-14 czerwca 1943 r.) spotkania Kręgu w Krzyżowej jest dla nas dodatkową motywacją do ponownego zastanowienia się nad wartościami, które stały u podstaw działań tej grupy: odpowiedzialności za dobro wspólne, poszanowania dla drugiego człowieka, przywiązania do demokratycznych form ustrojowych oraz przekonania o konieczności współpracy ponad podziałami.


dr Robert Żurek
dyrektor Akademii Europejskiej
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Więcej …

aktualności

Rozeznanie cenowe

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2017/KRKiK

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze
NIP: 884-00-34-672 

Proszę o wycenę przejazdu 30 osób autokarem:

Więcej …
 
Rekrutacja do projektu: "Histoire Croisée (historia powiązana) jako perspektywa w edukacji pozaformalnej" - niemiecko-polsko-ukraińska szkolenie dla edukatorów, 03-08.07.2017 Krzyżowa
Poszukujemy uczestników z Niemiec, Polski i Ukrainy do udziału w szkoleniu "Histoire Croisée (historia powiązana) jako perspektywa w edukacji pozaformalnej" w edukacji o Holokauście.

Kto może się ubiegać?

Multiplikatorzy i edukatorzy edukacji  pozaformalnej z Niemiec, Polski i Ukrainy.

Data: 03.-07.08.2017

Lokalizacja: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Krzyżowej

Termin składania wniosków: 06.11.2017
Więcej …
 
36. „Kirchentag”, czyli Dni Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, 24-28.05.2017 Berlin

Od dziś aż do niedzieli (24-28.05.2017), w Berlinie i Wirtenberdze, będzie trwał 36. „Kirchentag”, czyli Dni Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.

Głównym celem „Kirchentagu” jest zgromadzenie ewangelickich chrześcijan w jednym miejscu, aby zachęcić ich do większej odpowiedzialności. W tym roku motywem przewodnim spotkań jest 500. rocznica reformacji - ruchu religijnego, teologicznego i społecznego w łonie Kościoła zachodniego w XVI i na początku XVII w., w wyniku którego powstały Kościoły ewangelickie (Kościół ewangelicko-luterański i Kościół ewangelicko-reformowany), a w dalszej konsekwencji Kościoły protestanckie. Tematem 36. „Kirchentagu” jest motto, które kieruje wszystkimi przygotowaniami i zaplanowanymi wydarzeniami:

"Ty mnie widzisz"

[Księga Rodzaju, rozdział 16, werset 13].

Więcej …

galeria

Ksiądz Bolesław Kałuża:
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”
Projekty letnie
KRZYŻOWA


 
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne


 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305