newsletter
Pl
De 
75. rocznica pierwszego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej


W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy.

Do doświadczeń tych nawiązywała później część polskiej opozycji demokratycznej, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Fundacji „Krzyżowa” – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i postanowili w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się zatem w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Jest ono zarazem impulsem dla wszystkich działań prowadzonych w codziennej pracy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która poczuwa się do obowiązku depozytariusza tej spuścizny.

Przypadająca w tym roku 75. rocznica pierwszego (22-25 maja 1942 r.), oraz drugiego (16-18 października 1942 r.), a niebawem także trzeciego (mającego miejsce 12-14 czerwca 1943 r.) spotkania Kręgu w Krzyżowej jest dla nas dodatkową motywacją do ponownego zastanowienia się nad wartościami, które stały u podstaw działań tej grupy: odpowiedzialności za dobro wspólne, poszanowania dla drugiego człowieka, przywiązania do demokratycznych form ustrojowych oraz przekonania o konieczności współpracy ponad podziałami.


dr Robert Żurek
dyrektor Akademii Europejskiej
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Więcej …

aktualności

Spotkanie wolontariuszy akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia", 25-26.06.2017r. Krzyżowa

W niedzielę 25 czerwca w Krzyżowej będziemy gościć ponad 250 wolontariuszy z Polski, którzy biorą udział w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia".

Akcja nie sprowadza się wyłącznie do porządkowania cmentarzy, ale w jej ramach uczestnicy odwiedzają na Kresach polskie miejsca i zabytki. Dzięki temu mają możliwość m.in lepszego poznania historii Polski. Wolontariusze, którzy w ramach akcji pracują, na blisko 110 polskich cmentarzach na Ukrainie, spotykają się tam ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy, którzy goszczą ich w swoich domach.

Więcej …
 
15-lecie Young Polish International Network. Debata w Krzyżowej z udziałem dr. Roberta Żurka – 24 czerwca 2017

YPIN (Young Polish International Network) została założona w 2002 pod patronatem Danuty Hübner i Gesiny Schwan. Organizacja w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Obecnie skupia 250 członków: młodych, ambitnych Polaków z doświadczeniem międzynarodowym, zainteresowanych sprawami Polski i Europy.

Więcej …
 
Local in Global: WItamy w Krapowa!, 25.06-01.07.2017 Krzyżowa

Od 25 czerwca do 1 lipca w Krzyżowej odbędzie się spotkanie młodzieży w wieku 15-18 lat z Niemiec, Polski, Mołdawii i Ukrainy na temat „Local in Global: Witamy w Krapowa.

"Local in Global" to międzynarodowe szkolenie na temat tematu zrównoważonego rozwoju. Kluczowym punktem programu jest gra symulacyjna "Krapowa". Projekt jest skierowany do osób pracujących z młodzieżą, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób, które są gotowe, by po szkoleniu dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Więcej …

galeria

Ksiądz Bolesław Kałuża:
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”
Projekty letnie
KRZYŻOWA


 
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne


 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305